APC NetShelter SX Rack 42U 750x1070 Net (AR3140)

  • Manufacturer no.: AR3140
  • ARP no.: 804364
  • External height: 1991 mm
  • External width: 750 mm
  • External depth: 1070 mm
  • Ventilation: Perforated doors
  • Noise reduction: No

APC NetShelter SX Rack 42U 750x1070 Net

2,326.00

Accessories for APC NetShelter SX Rack 42U 750x1070 Net